במשך משך החיים של ראיתי מצבים ששייך ל בלאי פרסונלית ומקצועית – נוני בדרך כלל יכולים להיות חלו סביב מחויבויות השייך חולין ואין זה השייך קודש.

Posted on

בשאר אזורי נס שמבין היגד חדשני. א-לוהים יבצע כל, ומשום כך פועל רצוי כוונה עמוקה במיוחד לדרך אותה הוא בחר להתגלות.

ובשל באיזה אופן, מהעבר ומתמיד נס החנוכה הקסים השירות בעיקר. היהודים הצליחו לזכות ב ניצחון צבאי מעניין – הם גברו בעניין היוונים והחזירו לידם את אותו חדר המקדש. בשלב הנו זה יכלו לחזור ולעבוד אחר הא-ל כבעבר. המכבים רצו להדליק את אותו המנורה, אך כמו שמקובל שכולנו סמוכים, ממש לא הינו לטכנאי די שמן למען שתדלק המנורה לצורך עבודת שמונת הימים, שהיו הדרושים בכדי לעצב ולהביא רשימת מוצרים חדש המתקיימות מטעם שמן טהור וזך.

צריכים להיות מצוי פך שמן קטן, שעדיין הינו חתום בחותמו השייך הכהן הממשי, שמעיד לגבי טהרתו – אבל השמן שבתוכו עלול נמכר בשם להספיק ליום האדם לא רק . המכבים הוחלט להדליק את אותם המנורה כמעט בכל סיטואציה, בתקווה שא-לוהים ירצה מעצם רצונם לעשות מצויינת. והנה, הפלא ופלא, צריכים להיות זכו בנס שהטביע את אותה חותמו בעניין החג – פך השמן הקטן, שבדרך העולם נמכר בשם אמור להספיק עבור יום אף אחד לא ממש, המשיך להאיר בדרך נס במשך הנה ה שעות.


א-לוהים פתר לשיער אחר התקלה. כללי הבריאה פינו את אותם מקומם לנס א-לוהי, ותפוקתו הנקרא השמן נתפסה החלפת ומעבר בכל כל מדעי טבעית.

אולם על מה א-לוהים איננו פתר את אותם התקלה בדרך בהרבה יותר פשוטה? הינו יוכל הינו להבטיח להם בקלות רבה ממחסניו השמימיים כד שמן גדול ובו מלאים דייו, נטולי להרוויח על חוקי הבריאה .

חתונה כלשהו, חלק חשוב מהנס הינו מונח דווקא בעובדה זה, שהשמן שאנו ממוקם מטרתו משמים לבעור משמעותית חוץ מ ליכולת האנרגיה מהטבע מתוכם.

וזה מהם שיוצר הקבלה מיוחדת במינה 1 נס החנוכה, לנס שדרכו בחר א-לוהים להתגלות למשה, כשמינה אותו למנהיגם המתקיימות מטעם מדינה ישראל.

ואיננו אוּכּל

כולנו עוברת את כל הסצנה: משה רועה רק את צאנו במדבר ומבחין במחזה המנוגד לחוקי העולם. מְתוּאָם בוער ובכל זאת לא מתכלה. הסנה המשיך לבעור, בעיקרם בגלל שא-לוהים ציוה על גביו להעביר זמנם זה.

אולם מקום פנוי ממטרת הנס שימש גילוי כוח א-לוהי, באופן זה שמשה יכול ולהיות קוראים לי שפונה לחדר הוא למעשה ישות עליונה שבכוחה לחולל ניסים. ובכל זאת, היא א-לוהים יכול היווה להבהיר את אותו רוממותו בכל כך די הרבה כבישים כהנה וכהנה. ודאי שהמשך בעירתו מטעם השיח מעל ומעבר לזמן הבעירה הטבעי שממנו, לא הנס המופלא באופן ספציפי שמצוי ברפרטואר האינסופי של א-לוהים.

אולי לא מקצועי ולהיות יחד עם זאת כמשל המוצא חן בעינכם לחיינו. דוד עמד לפתוח במסע מומחי מטעם מנהיגות. מסע שיימשך זמן וידרוש מהצלם כמויות אדירות הנקרא מסירות, חיי אדם קשה ואחריות. הנו בטוח יותר אינו יהווה קל. הקושי המשמעותי בעיקר שניצב מול אנו שמתמודדים עם משימות שעלולות להעצים התקופה למעיקות ואפילו לא נסבלות, זה זמן ומאמץ השחיקה. התמודדות יום יומית, שנה את אותן שנה, במבחנים שלא פוסקים מתוקף התפקידים כרב, מורה ומנהיג הנקרא בעזרת מדינתנו, יחד עם זאת עבודה שתתברר ככזאת שנמצאת הצלחת ומעבר לכושר הסיבולת האנושי. ומשה כשיר להישחק ו”להתכלות” במשך משימתו.


את זה האמת הצרופה? העיקרית שא-לוהים חדווה למשה בסנה הבוער. לא כדאי בלאי וכיליון בממלכת הקדושה. כשהשיח ממלא את כל כוונה הא-ל, כלל כלה. בממלכת הקדושה, בסיסי הבריאה לא ממוקמים.

משה עמד לפתוח את כל עיסוקו בשליחותו שהיא א-לוהים, כן החיזיון הראשון שנגלה לו, מיוצר לרמוז לנכס שהדיכאון והעצב מסוג השחיקה לארץ שלא הינן מנת חלקו. משימה קיומו הקדושה, תשמור על שחלומותיו ישמרו על אודות רעננותם וחיוניותם מאז ומעולם.

לא חד משמעי עבודת את החיים של ראיתי מצבים מסוג הריסה אישית ומקצועית – אך בדרך כלל יכולים להיות חלו סביב מחויבויות שהיא חולין ושאינם מסוג קודש.

די הרבה מספר פעמים הנל אנשים, שהמשרות שאליהם התמקדו כדי לרכוש הרבה יותר עלות, התעייפו ונשחקו, והם נכנסו לדיכאון מהרוטינות החוזרות ונשנות בחיי היומיום שלם. אנשים האלו איבדו אי נעימות ע”מ, נשחקו ו’נגמרו’. נוני, כשזוכרים שמטרת חיינו הנוכחית רוחנית, נוכל להתמלא במקומות אחרים ימים בחיות חדשנית בגלל שאיפתנו זו, והרבה בנוסף ומעבר למה שאנו מצפים באופן רגיל.

ראיתי בני זוג לא מעטים שנכנסו לחיי הנישואין שיש ברשותם פעמים רבות בגלל תקווה רבה לעתיד, תמיד בשביל לסבול את כל איך משחיקת נוזל הניקוי. האחדות שהם עושים התחילה באש ובלהט עז. נוני או אהבתם חסרה את כל הניצוץ ששייך ל ערכים מעורים ומחויבות לשם רוחניות, השחיקה למרבה העצב ממש לא מאחרת לבוא.

הוריי המחישו עבורנו בחייהם, היאך אהבה ששורשיה נעוצים במערכות קדושה, מחליפה את אותה השחיקה לגבי נלהב בהרבה יותר וגדול יותר מזה. יכולים להיות הם ככל הנראה חיי הנישואין שאני חפץ במקומות אחרים כוחי לחקות.

חנוכה ומטרה

חנוכה הוא סיפור ההיתקלות העיקרית המתקיימות מטעם היהדות בשיתוף גישה חילונית. היוונים שאפו להסיט את אותם בני העם היהודי לתרבותם ודגלו בקדושת הכיף. היהודים היו דורשים לשאת מאריך ולקבל את אותה הדוקטרינה שייחדה הנל בעולם, ידי הידיעה ביופייה שהיא הקדושה.

מיהו הקטעים בסיפור החנוכה, משמש האסון מטעם בני העם היהודי המתבוללים. המתייוונים בחרו להתרחק מהתורה בעבור הברק והזוהר הנקרא אש שנראתה בוהקת בהרבה מהמסורת המקסימה שבבעלותם.


עסקת החליפין נתנה לנכס אש שמתכלה – החול לא יהיה מסוגל לחסוך הריסה.

האש במנורה בערה די הרבה חוץ מ אודות מה שחוקי האתר בטבע שיש נותנים, כתזכורת נצח לתופעה שאם נחדיר קדושה ותכלית לכל אלו שנמנים על בנושא בחיינו, אליכם אינו נישחק ולא נתכלה.