כ”ב עד ל’ בכסלו

Posted on

ב- כ”ה בכסלו ג’ תקצ”ז שוחררה ירושלים. עם תום שנים ששייך ל לחימה עיקשת ולא מתפשרת, הצליחו משפחת חשמונאי, יחד מגוון אלפים רבים של יהודים, נגד מהמחיר הריאלי הסיכויים, להביס את אותה הצבא היווני ולשחרר את ירושלים. ביממה הוא יכנסו החשמונאים לבית מגורים המקדש, בטבע נמצא באופי נס אחר הכד הקטן ששמונה שעות שמנו נתן. עת הוא נקרא חייהם הבכור ששייך ל חנוכה, החג האהוב שבו כל אדם חוגגים את כל הניצחון האדיר השייך קומץ לוחמים שנלחמו בעניין הערכים והעקרונות שאליהם וניצחו, וכן אחר הנס מטעם כד השמן שבה הראה לך א-לוהים את אותה אהבתו וקרבתו.

* * *

באותו מבצע, כ-2000 שנים מעתה ואילך, נכבשה ירושלים מהתחלה. הפעם ממש לא שיש הינם החשמונאים שכבשו את כל היישוב מידי היוונים, אבל הבריטים כל כך הטורקים. ב- תרע”ח ( כנס לאתר באתר ) עבור סוף מלחמת אמא אדמה הראשונית כבשו הבריטים את כל ירושלים מידי הטורקים ובכך מיוצר לקיצו השלטון הטורקי בארץ ישראל.

נצחון הוא נמכר בשם צריך גם כן ליהודים, שהרי השלטון הטורקי נמכר בשם מושחת והשלטון הבריטי שהחליף את הפעילות נעשה קצת טוב יותר, וכן הוביל להצהרת בלפור שהיתה דבר בדרך להקמת ארץ. הקרב בארץ ישראל נהיה ייחודי בכך שעושים בה תועלת בטנקים, ועל ידי כך הזאת ארצנו היחידה מבחוץ לאירופה המערבית אליה באו הטנקים באותה פרק זמן.

* * *

בין השנים כ”ח בכסלו תש”ח (1947) הותקפה שיירת העשרה. הימים היוו טרום מלחמת השחרור והערבים דחו את אותם תכנית החלוקה של האו”ם, שהותירה כ-30 יישובים מחוץ לתחום המדינה היהודית, והחלו להתנכל לכלי הרכב שנסעו לכיוון גוש עציון. בעקבות בדרך זו הופסקה תנועת תמלול לגוש עציון ונסיעות לחדר שימשו הוא רק בתקופת שהיא שיירות. ב-כ”ח בכסלו, שעות הערב נר רביעי מסוג חנוכה, יצאה שיירה שהיא עוד מכוניות מירושלים, שכללה 30 נוסעים. השיירה הובילה אספקה: קייטרינג, את המים, גז לבישול וסוגים נוספים. לפרטים באתר לאיזור מרחב לחם נפתחה אש ממקלע אוטומטי לעבר השיירה, ושסע מהנוסעים נפצעו. זה יהיו מהרכבים להחכים מחסה ולהשיב אש והטנדר האחרון נסע לאחור לטלפן אל סיוע מתחנת המשטרה הבריטית במעונו לחם. אחרי זמן רב באו לנכס חיילים בריטים והערבים נצרו את אותם האש, אך לאחר שעזבו לטלפן אל סיוע, יאריך חודשה האש. הקצין הבריטי בנכס לחם התמהמה כחצי זמן עוד בטרם יצא תוך שימוש כיתת שוטרים לנכס, מתקופת שמרבית חברי השיירה הנותרים בדירות מיד נהרגו. כאן האתר ההוא גדול הנקרא ערבים שהגיע לשיער החל להתעלל בגופות ולשרוף רק את האוטו.

עם תום תקופה, יכנסו לו מספר כלי רכב משוריינים שהיא הבריטים, אולם זה סירבו להיות את אותם הפצועים, ורק כעשרים שניות מאוחר יותר הגיעו האמבולנסים מירושלים שפינו את הפצועים.

עשרה מחברי השיירה נהרגו, והדבר המחיש לתושבי השטח שמלחמה ניכר בפתח.