היטלר התמקד יתר על המידה כולו במטרה: למחוק רק את היהודים מעבר פני יבש.

Posted on

בראשית שנת 1942, נמצאו באיזור השלטון הגרמני קרוב לתשעה מליון יהודים (מתוך ערך מורכב הנקרא 11 מליון יהודים במדינות שונות בעולם ובברית-המועצות). התוכנית הגרמנית הייתה לרצוח את כולנו.

חברות הרצח – ה”איינזצגרופן” – חיסלו במקלעים 1.5 מיליון יהודים (כפי שראינו בתוך 60), אך אפשרות יחד עם זאת אינם הייתה דרך בעלת יותר משמעות לרציחתם שהיא מיליוני יהודים יודעי דבר כל כך – זוהי נודעה מטונף מאוד, איטית מאוד, ובזבזה יותר מכך מהראוי תחמושת.

כך פתחו הגרמנים במדיניות שנקראה “הפיתרון הסופי”, שהתקבלה בוועידת ואנזי, שליד ברלין, בעשרים בינואר 1942:

בתחום הגירה, חיוני הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים פתרון יתאפשר לכם אחר ש הוא צריך נתן בדירות מיד הפיהרר את אותה הסכמתו, בשם גירוש למזרח. למרות שיש להתנהג לתופעה זו כאל פיתרון ביניים רק, משמש יתן לנו את אותו הניסיון שמתאים כש יהווה ראוי באופן ספציפי בקשר לפתרון הקטן ביותר לאחר מכן. בתקופת יישומו הראוי השייך המענה הקטן ביותר, אירופה תטואטא ממערב למזרח.

מחנות מוות

הפתרון הקטן ביותר – המתה שיטתית בגז המתקיימות מטעם מיליוני יהודים – קרה פעם לפועל בתחילה שיטה קציני הגסטאפו הראשיים, אדולף אייכמן וריינהארד היידריך.

מתוך 14 מחנות הריכוז (מלבד כמות עצמוה של מחנות עבודה), הוקמו 6 מחנות מוות קשים, והם:

אושוויץ – בו נרצחו 2 מליון.

חלמנו – שבה נרצחו תמלול תוכנה .

טרבלינקה – בתוכה נרצחו 840,000.

סוביבור – בה נרצחו 250,000.

מיידנק – בו נרצחו 200,000.

בלזץ – בו נרצחו 600,000.
אושוויץ הוא המפורסם במיוחד מביניהם, כי ששם פעלה מכונת המוות ביעילות די הרבה באופן ספציפי. בו, אחת 1941 ל-1944 נרצחו בגז 12,000 יהודים מדי יום. בנוסף ליהודים, נרצחו אף מאות מאות כל אדם שנתפסו כאיום למשטר הנאצי, עד שנחשבו נחותים מהיבט של גזעית, אם כסוטים בהסתכלות על חברתית.

אם לא די ברצח בדם קר שהיא מיליוני יהודים, הרצח דבר זה יוצאים אליו באכזריות חולנית קיצונית. הקורבנות שיש נדחסים ב קרונות בקר, בלוח יכלו רק לעמוד, ללא כל כיבוד עד שתייה, ללא כל החימום של בחורף, או אולי מתקני עסקים. לא מעטים אינם הגיעו למחנות בחייכם. לאלה שהרי באו ליעד היוו מגלחים את הראשים, כדי לשים בשערותיהם למילוי מזרנים; מפשיטים רק את בגדיהם, ואת חלק מהם שיש מובילים עירומים לתאי הגזים.

“ניסויים מדעיים” מוזרים וסדיסטיים שימשו מתקיימים בנושא קורבנות רבים ומגוונים נעדר תועלת במשאבי הרדמה. מגוון כל אחד שימשו נתפרים יחד בשביל לערוך תאומים סיאמיים מלאכותיים. שונים היוו מושקעים במים קרים כקרח בשביל לבדוק רק את גבולות עוצמת הסבל האנושי.

בני העם היהודי הושפלו אפילו אחרי מותם. כתרי זהב שיש נעקרים מפיותיהם ששייך ל הקורבנות. במס’ עיתים הכינו מרק מגוויותיהם, ואהילים מעורם.

הללו שנראו נחושים באופן מיוחד היו עוצמה חיים מטעם עבדים בכדי מאמץ המלחמה הגרמני. במנות רעב, יכולים להיות הובאו עד לקצה גבול היכולת הגופנית שאליהם, ואז נרצחו אם נשלחו אל מחנות המוות.

ניסיונות התקוממות

מהמחיר הריאלי מעשה להימלט או להתקומם גרר עזרת תגמול אכזרית. לדוגמה, ב-14 במרץ 1942, נמלטו מספר יהודים מקבוצת חיוניות בליגה, אוקראינה, והצטרפו לפרטיזנים. בתגובה לתופעה, נורו יתר על המידה בני העם היהיודי הזקנים והחלשים שנתפסו ברחוב,
ו-900 חדשניים נדחסו בתוך מבנה ונשרפו עבודה.

סם הלפרין, ניצול ממחנה העשייה קאמיונקה, הסביר: “מעולם לא שקלתי בריחה. אינו רציתי שאחרים ימותו בגלל החלטה שלי”. למרות זאת, בסופו של דבר, לפחות בחמישה מחנות ובעשרים גטאות היוו מרידות.

המרד המפורסם במיוחד היה מרד גטו וורשה. ב-19 באפריל 1943, פתחו הנאצים בחיסול הגטו – במילים אחרות, שליחת יתר על המידה תושביו בני העם היהודי לאושוויץ – ונתקלו בהתנגדות מזוינת.

מרדכי תמלול ראיונות מחיר ‘, המנהיג בן ה-23 ששייך ל המרד בגטו וורשה, חיבר במכתבו האחרונות (בתאריך 23 באפריל, 1943):

מהו שהתרחש הנו חוץ לחלומות הפרועים במיוחד של החברה שלנו. יפעת שירותי תמלול פעמים ברחו הגרמנים מהגטו. פעם אחת מהפלוגות שנותר לנו החזיקה מעמד ארבעים שניות והאחרת בהרבה יותר משש זמן ניכר. … לא מומלץ לכולם מלים לתאר לכל המעוניינים את אותו מה שקורה בתוכה פעילות בני העם היהודי. אבל אי אלו נבחרים יחזיקו מעמד; מדי האחרים ימותו במוקדם אם במאוחר. הפור נפל. לפרטים מאוד שבהם מסתתרים חברינו, אף אחד לא יכול להדליק נר מחוסר אוויר. …איך העיקרי הוא: חלום פעילות התגשם; נשארתי בחיינו בכדי לעיין התנגדות יהודית בגטו במרבית גדולתה ותפארתה.

אבל, בסופו של דבר, אינן שימשו היהודים יריבים שקולים מול ארטילריה, מקלעים וחיילים גרמניים (לשם בדיקת מומחים – 1,358 רובים גרמניים בעוד 17 על ידי היהודים). האפקט הסופית נתפסה שהגטו לגמרי הושמד גם שהסתתרו בבונקרים נשרפו חיי אדם.

ללא כל תקדים

אינה היה בכל תקדים בהיסטוריה האנושית, לניסיון הנאצי למחוק בכוונה ובשיטתיות יחד עם מריף מעל פני אינו רטוב.

היטלר התמקד ביהודים בגלל מיוחדת, לא נודעה תמיד גזענית. לחיסול היהודים נהיה “מעמד” מפואר בתוכנית המקיפה מטעם היטלר. לעומת שידוע שהוא הרג וגם מיליוני לקוחות רבים שאינם דתיים (צוענים, הומוסקסואלים וכו’), הינו איפשר בדיוק מסוג “יוצאים מן הכלל” בכלל 1 מקבוצות אילו. הקבוצה היחידה איננו נמצאו אותה מירב מרתקים, הייתה בני העם היהודי – הם ככל הנראה אנחנו היו מוצאים לנכטון למות.

כותבת לוסי דוידויץ’ ב”המלחמה בניגוד אל היהודים” (the War Against the Jews):

הפיתרון הקטן ביותר התעלה אל מעבר לגבולות הניסיון ההיסטורי. מעולם טרם בהיסטוריה המודרנית, איננו קרה שעם אדם נעשה את אותה השמדתו המתקיימות מטעם בשיתוף את אותן להגשמת האידיאולוגיה ממנו, ושאמצעי הרדיפה מתוכם שימשו מזוהים בשיתוף הסיבה. ההיסטוריה תיעדה, ללא ספק, טבחים מזעזעים וחורבנות שעם מיהו עשה בניגוד אל את אותן. אך בכל תקלה, שימשו מאוד האכזריות וחוסר-הצדק מכוונים ככלי היישר אל מטרת ההחלקה, כשהם מהווים אמצעים לצרכים של והוא לא מטרות אל מול עצמן.

למעשה, חיסול בני העם היהיודי אינם היווה מערכות למטרה. זה נתפסה מטרת ההחלקה עצמה. ומה הייתה משימה את זה, הסביר היטלר מכשיר אייפון שלו בכתביו ובנאומיו.

היטלר האמין שלפני שבאו לישראל המונותיאיזם והמוסר היהודי אלי, הוא עסק בהתאם כללי האתר בטבע והאבולוציה: “ברירה טבעית” – החזק שורד והחלש נכחד. אך בעולם שפועל לפי מקצועי מוסרית א-לוהית – תבל שבה ממוקצע קנה הכמות של א-לוהי ובלתי עוצמה – הבעייתי שלא כדאי לחשוש מהחזק. על פי הבנתו שהיא היטלר, החזקים הוחלשו, והאשמים באופן זה היוו בני העם היהיודי.

התכנית מתוכם הינה להשתלט על גבי העולם ולהעמיד גזע חשובה ברברי – תוכנית אשר הוא הינו קרוב בעיקר להגשמתה. בשביל לבצע בכל זאת, כדאי קודם להיפטר מהיהודים. כמו למשל שהינו אמר:

עשרת הדברות איבדו את תוקפן …מצפון נקרא תגלית יהודית. זה מום למשל ברית מילה … המאבק אודות השליטה בעולם עושים כולו בינינו, בין הגרמנים ליהודים.
(ע”פ הרמן ראושינג “היטלר מדבר” – Hitler Speaks).

כולם במכונת המלחמה שממנו קיים למטרה זו. במיוחד עבור הסוף, אם השמידו כוחות הברית את אותן צבא גרמניה, איננו נקרא מודאג מכך לדוגמה מהעובדה שעדיין נותרו יהודים בחייכם.

היטלר הקצה רכבות, שהיו נחוצות בעיקר להובלת חיילים נוספים אל החזית הרוסית שבה נקרא הפסיד במלחמה – אך למען למסור יהודים חדשים לאושוויץ. בעיניו, האוייב הממשי ביותר נמכר בשם היהודי.

כל מה בעת האחרונה שאמר, לפני שהתאבד בבונקר מתוכם בשלושים באפריל 1945, נהיה המבוקש לדאוג לכך שהמאבק לעומת בני העם היהודי, אויבי האנושות כולה, יימשך. המסר בעת האחרונה שלו היה:

מעבר לכל אלו שנמנים על, הייתי מטיל בדבר מנהיגי האומה ועל גבי אילו שתחת מרותם, לקדם אחר חוקי הגזע במלוא היקפם ולהתנגד ללא רחמים אל המרעיל העולמי מסוג מהראוי העמים – היהדות העולמית.

הקשר ההיסטורי

צריך לעשות תוספת של כאן שהאנטישמיות שהניעה רק את הנאצים להביע את אותה הלא ייאמן, אינה עמדה בפנים פנוי. אותם למעשה אינו נודעה הפילוסופיה האישית השייך היטלר.

הינו משמש אחד מהוגי הדעות הגרמניים הממשיים ביותר מטעם המאה התשע עשרה – ויליאם מאר – שטבע את מטבע הלשון אנטי-שמי. משמש עשה הנל פעמים רבות בגלל צורך לחלק 1 שנאת בני העם היהודי כבני דת מוגדרת (אנטי-יהדות) משנאת בני העם היהודי כבני גזע/לאום שונה (אנטי-שמי). בין השנים 1876, מאר הביא לפרסום ספר עם תכונות של “ניצחון היהדות לגבי הגרמניות”, אדיר חבר אותנטי בתוכה הזהיר:

אין ידי לעצור יחד עם זאת [את היהודים]. אם יש להמנע מ סמלים מובנים שמגיעה שעת הדמדומים שהיא היהודים? אינן. שליטת היהדות על גבי האגודה והפוליטיקה, כמו למשל בנוסף שליטתם בדבר הדת והמחשבה הכנסייתית, מצוייה לפני בשיא התפתחותה. באמת, אפשרות האומה היהודית תגיע גרמניה לשליטה עולמית, פלשתין מערבית חדשנית. ודבר זה הוא מתחילים אינן בדרך של מהפכה אלימה, כי אם על ידי ציות המתקיימות מטעם האנשים. אין לכולם לגנות את אותם העם היהודי. משמש נלחם לעומת האתר בטבע המערבי לצורך עבודת 1,800 שנים ולבסוף כבש את המקום. נוצחנו. פרויקט מעוף תמלול העם היהודי דחו את אותן הסתערותם אודות גרמניה, אך עם סיומה של שהתחילו אין ידי לבטל יחד עם זאת…

אני בהחלט אוזר את אותה כוחותיי האחרונים בכדי שאוכל למות בשלווה כאחד ממש לא ייכנע ושלא יבקש מחילה. העובדה ההיסטורית, שישראל נעשה לכוח העל המוביל בהסתכלות על חברתית ופוליטית במאה ה-19, מונחת נגדנו. יש בינינו שבט זר פרחים גמיש, עקשן ואינטליגנטי, שיודע באיזה אופן לרשום אחר הפרקטיקה המופשטת בתוך המערכה באמצעים דומות מגוונות. שלא יהודי יום יומי, אלא גם הרוח היהודית והתודעה היהודית השתלטו על אודות האתר בטבע. כל זה משמש תוצאה של היסטוריה תרבותית בעלת משמעות בכל בדרכה, כה עצומה שויכוח תמידי אינו יהיה מסוגל לגרוע מהדירה החדשה הדבר. במלוא כוח צבאותיה אינה השיגה האימפריה הרומית מה שהשיגה השמיות במערב, ובוודאי בגרמניה.

בל נשכח שכאשר ערך מאר מלים אלה, ישראל ועוד מקומות אינן קמה, וכך גם לא נעשה רמז זה או אחר במצב הפוליטי העולמי השייך תגיע לביצוע מתקופת קרוב מיוחד. כשמאר דיבר על גבי האיום הלאומי היהודי, זה התכוון למאבק האידיאולוגי הרחב הנקרא תפיסת הטבע היהודית מחכה מול הפגאניזם, שהתרחש בתבנית ההיסטוריה היהודית. כל אחד ראינו את זה במאבק הרוחני אחת היוונים והיהודים (פרק 27) ובין הרומאים והיהודים (פרק 33).

היטלר ראה את אותה המאבק בין הגרמנים והיהודים כהמשך היסטורי כלילי.

חשמל לגויים

תפיסתו הנקרא היטלר על אודות ייעוד היהודים ברחבי העולם אינה נתפסה מסולפת. דעתו שיקפה בעצם את התפיסה היהודית המסורתית – במקרה ש היהודים קבלו את אותן התורה בהר סיני, הינם הפכו לעם הנבחר שבתפקידו ובאחריותו להנחיל אחר בסיסי המוסר הא-לוהיים אלינו. ואם נשתמש במילותיו של הנביא ישעיהו, אלו שיש מסוגלים להעלות בדרגה להיות באופן “אור לגויים [לעמים]”.

ולזה רצה היטלר להשתמש תום – כיווני שכל עוד ייוותרו גם כן יהודים בודדים על פני אינו רטוב, הינם עתידים להמשיך במשימתם הא-לוהית.

האלו אך ישראל 1, בשל מסויימת, תסבול קבוצה יהודית בה, תהפוך קבוצה זאת ללב הזרע הנקרא הסתה רעננה. או שמא ישרוד ילד יהודי קטן, נעדר חינוך יהודי, חסר מקום כנסת או מכללות יהודי, או אולי הברית הישנה – תמשיך הרוח היהודית לקרות ולהפעיל את אותם השפעתה. היא נתפסה בו מבעוד ועד שאסור יהודי, גם איננו מיהו, שלא מגלם במדינה.
(האפוקליפסה ששייך ל היטלר – Hitler’s Apocalypse / רוברט ויסטריץ’)

התבוננות מפרספקטיבה בכל זאת על אודות השואה, מעמידה את הדברים באור שונה מאוד. היהדות המסורתית טוענת שזהו מקום מתאים מהמאבק הנצחי אחת בלבד הטוב ביותר לרע, שנמשך בזמן האחרון קודם כל האתר בטבע

שחרור

לסיכום פסוקו של עניין, ממש לא הצליח היטלר בתוכניתו למחוק מאוד אחר העם היהודי. הוא הצליח, יחד עם זאת, לרצוח יותר מזה משליש מהאוכלוסייה היהודית באירופה, וללמד את אותם העולם דבר רוע.

והיה אם שחררו כוחות הברית (רוסיה מהמזרח ואמריקה ובריטניה מהמערב) אחר המחנות בסופו של דבר המלחמה, אלו פגשו במחזות אימה שאין היא ניתנים לתיאור. סרטונים שצולמו על ידי כוחות הברית יחד כניסתם למחנות, שימשו כזה מזעזעים אינו נחשפו לציבור תוך כדי דורות.

מותם של היהודים איננו הסתיים תוך שימוש השחרור. החרטום מאמצי ההצלה השייך עם הברית, נפטרו קורבנות אנשים רבים לא לפני השחרור מחולשה וממחלות. במחנה בלסון נפטרו 13,000 יהודים לא לפני שהגיע השחרור הבריטי.

מקום מאלה שהצליחו לשרוד פגשו את אותן המוות בידיהם הנקרא פרטיזנים גויים עד איכרים, במידה ו עזבו את המחנות. כמה ניסו להגיע לבתיהם הקודמים, אך מצוי שכלום לא נותר איך, או שמא שאנו מאוכלסים בתושבים דנדשים שהתנגדו בייחוד לשובם שהיא המרכיב האמיתיים.

אזור האבדות בנפש נמכר בשם בלתי אתם יכולים לשיעור.

כשהוא נעזר בכוונה בראשית הדרך בהערכות מינימליות ובאומדנים מופחתים, מוצא סר אלברט גילברט (בעבודתו “השואה” – The Holocaust) שלפחות 5,950,000 יהודים נרצחו ב- 1939 – 1945.

מחירה של שמגיע כמעט למחצית האוכלוסייה היהודית במדינות שונות בעולם.

יהדות אירופה המזרחית למעשה חוסלה.

אולם, בעוד שהשואה שם את אותם הקץ לקהילה המזרח אירופאית, הזו הביאה – בדרך עקיפה – להקמתה בארץ, מדינת ישראל יהודית ראשונה עם סיומה של 2,000 קיימת. כיצד הפכה מדינה לשיער המפלט הממשי שהיא בני העם היהודי בתקופה המודרנית – נגלה בתוך אחריו.